Subscribe Now

Trending News

L’ASSOCIACIÓ

El Govern de Catalunya reconeix el paper de les AFA com a associacions d’utilitat pública.

Així és com el pacte per l’educació defineix la tasca que fem les associacions de famílies d’alumnes a Catalunya. És a partir d’aquest reconeixement i dins del marc legal que la llei estableix per a les AFAs, que la nostra associació desenvolupa les seves activitats tan en l’àmbit educatiu com associatiu vetllant per l’educació del nostres infants i col·laborant en la defensa dels drets de l’alumnat i de les famílies de la nostra escola.

Perquè l’escola la construim entre totes.

Podeu descarregar el nostre tríptic informatiu (actualitzat 2021): Funcions de l’AFA.

Ratificada la nova Junta a l’Assamblea General de l’AFA Enxaneta:

PRESIDENT

Antonio Manuel Arcos Aguilera

VICEPRESIDENT

Magda Alemany Sánchez

TRESORER

Jesús Manuel Ríos Molina

SECRETÀRIA

Cristina Puig Saez

VOCALIA ECONÒMICA

Jesús Manuel Rios Molina

VOCALIA DE FESTES

Antonia Rodríguez Gonzalez

VOCALIA CARNESTOLTES

Nuria Morera Herraz

VOCALIA EXTRAESCOLARS

Domingo Bayona Castro

VOCALIA CONVIVÈNCIA

Tanit González López

VOCALIA MENJADOR

Ivanna Vallespin Ortiz

VOCALIA MOBILITAT

Mario Eloy Vendrell Rizo

VOCALIA RELACIONS EXTERNES

Miquel Fernández Riquelme

Vols més informació de l’AFA?

Vols formar part de l’associació de famílies atrevides?

Ups, disculpa… de l’Associació de Famílies d’Alumnes?

Contacte

AFA (general)

afa@enxaneta.org

Festes

festes@enxaneta.org

Activitats extraescolars

extraescolars@enxaneta.org

Convivència

convivencia@enxaneta.org

Comunicació i relacions exteriors

relacionsexteriors@enxaneta.org

Menjador

menjador@enxaneta.org

Mobilitat

mobilitat@enxaneta.org

WHATSAPP AMPA

673 004 751