El curs 2005-2006 no es va fer la festa de benvinguda per que l’escola encara estava en obres.