De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts i altres disposicions legals aplicables, la Junta directiva, ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel dia DILLUNS 22 de SETEMBRE de 2008, a les 19,15 hores en primera convocatòria i a les 19,45 hores en segona convocatòria, al GIMNÀS DEL CEIP ENXANETA, en base al següent:

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta d’ Assemblea anterior.
 2. Valoració curs 2007-2008
  1. Extraescolars: Servei bon dia, natació, Anglès.
  2. Casal d’estiu.
  3. Festes.
 3. Balanç econòmic curs 2007-2008. Pressupost curs 2008-2009.
 4. Presentació i objectius generals curs escolar 2008-2009.
  1. Extraescolars.
  2. Festes.
  3. Casal d’estiu.
 5. Vacants Junta directiva de l’associació.
 6. Secció esportiva del CEIP ENXANETA.
 7. Torn obert de paraules.

Terrassa, 4 de setembre de 2008.    

                                                           La Junta Directiva.